Sme dostatočne finančne gramotní? Stav finančnej gramotnosti sa za ostatné roky nepodarilo výrazne zlepšiť. V tomto […]
Základy ovládania a kalibrácia Základné nástroje Ďalšie nástroje Prehliadače a vrstvy Matematické nástroje Práca s objektmi […]
Radi by ste svoje žiačky a žiakov oboznámili s nástrahami informačnej doby? Kladiete si otázku ako […]
Byť učiteľom cudzieho jazyka je v mnohom veľmi špecifické a náročné povolanie, ale o to krajšie […]
Ako ovplyvňujú spoločnosť dezinformácie a propaganda? Ako si overovať informácie na internete a na sociálnych sieťach? […]
Počet hodín strávených pred obrazovkou sa v tejto dobe závratne zvýšil. Prináša to nielen problémy s […]
Tentokrát pridávam záznam webináru, ktorý nemá priamy súvis s činnosťou digitálneho koordinátora, ale považujem ho za […]
Ak ste učiteľom matematiky, zbystrite pozornosť. Váš elektronický poznámkový zošit môžete obohatiť o interaktívne grafy vďaka […]
Počas webinára boli odprezentované rôzne formy formatívneho hodnotenia učiteľom, hodnotenia v tíme a sebahodnotenia. Boli odprezentované […]
Svoje skúsenosti s rozvojom digitálnych kompetencií v odborných predmetoch predstavil Peter Pirončiak, učiteľ odborných predmetov pre […]