Radi by ste svoje žiačky a žiakov oboznámili s nástrahami informačnej doby? Kladiete si otázku ako docieliť, aby si overovali správy, ktoré čítajú na internete? Ako zamedziť nekritickému preberaniu neoverených informácií? Odpovediam na tieto otázky sa venoval interaktívny webinár, ktorý pre pedagógov pripravil ŠPÚ v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou.