Počas webinára boli odprezentované rôzne formy formatívneho hodnotenia učiteľom, hodnotenia v tíme a sebahodnotenia. Boli odprezentované […]