Počas webinára boli odprezentované rôzne formy formatívneho hodnotenia učiteľom, hodnotenia v tíme a sebahodnotenia. Boli odprezentované praktické scenáre, ako jednotlivé typy hodnotenia realizovať v aplikácií Microsoft Teams. Prednášajúci predstavili hodnotenie priradených úloh, či rôzne formy osobnej spätnej väzby v elektronickom poznámkovom zošite. Nezabudli ani na jednoduché kvízy, formuláre, ale aj špeciálny nástroj reflect na zisťovanie klímy v triede a prežívania žiakov. Webinár reaizovali p. Kornélia Lohyňová z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave, finalistka súťaže Učiteľ Slovenska a Zuzana Molčanová, špecialistka na vzdelávanie s Microsoft nástrojmi.