Svoje skúsenosti s rozvojom digitálnych kompetencií v odborných predmetoch predstavil Peter Pirončiak, učiteľ odborných predmetov pre marketingovú komunikáciu z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš. V zázname webinára nájdete niekoľko inšpirácií, ako používať digitálne nástroje budúcnosti na pracovné úlohy, ktoré vychádzajú zo štandardov odborných predmetov.