Hľadáte námety na hodiny matematiky? V tomto webinári lektorka predstaví vybrané hry a aktivity, vhodné aplikácie […]
Materiál rovnice, vzorce, grafy a funkcie v Office, matematika v aplikáciách Office 365 vznikol v rámci […]
Smartfóny s internetom, fotoaparátom, softvérom ako napríklad GeoGebra a s ďalšími aplikáciami sú priam predurčené pre […]
Väčšina softvérov dynamickej geometrie poskytuje v súčasnosti pomerne vysoký štandard z hľadiska ponuky (nielen) konštrukčných nástrojov […]
CAS sú programy, ktorých hlavnou úlohou je riešenie algebraických úloh a výpočtov a vykresľovanie grafov funkcií […]
Ak ste učiteľom matematiky, zbystrite pozornosť. Váš elektronický poznámkový zošit môžete obohatiť o interaktívne grafy vďaka […]