Materiál rovnice, vzorce, grafy a funkcie v Office, matematika v aplikáciách Office 365 vznikol v rámci projektu: Microsoft vo vzdelávaní.