Vzdelávacia a informačná platforma Viki predstavuje Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu Ministerstva školstva CUDEO pre materské, základné a stredné školy, vrátane gymnázií (pre riaditeľov, pedagogických zamestnancov a žiakov).

Ide o komplexnú informačnú a vzdelávaciu platformu umiestnenú na internetovej adrese https://viki.iedu.sk .  Okrem vzdelávacieho obsahu Viki poskytuje spravodajskú sekciu, dotazníky adresované riaditeľom a pedagogickým zamestnancom priamo z Ministerstva školstva.

Pre učiteľov a žiakov je portál  obohatený o funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu v podobe vytvárania vlastných knižníc a kolekcií obsahu, tvorby, zadávania a hodnotenia úloh, kvízov a testov, vytvárania a publikovania vlastného obsahu z kolekcií a zdrojov, vyhľadávania a triedenia obsahu podľa názvov tém, kategórií a podobne. Pre používanie tejto funkcionality je potrebné, aby sa pedagogickí zamestnanci prihlásili do Viki pomocou konta RIAM.

Na Viki taktiež nájdete zverejnených niekoľko stoviek videí pre predmety slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Edukačné materiály zahŕňajú aj obsah v jazykových mutáciách – RusínskyMaďarskýRómsky. Ďalej je tento obsah rozšírený o moderné zahraničné materiály z Khan Academy (aktuálne cez 900 videí). Všetky videá nájdete v záložke EDU TV.

Viac o novinkách na VIKI sa dozviete v nasledujúcom videu.

Učiteľské účty RIAM

Konto (účet) Riam je konto, ktoré používate pri elektronických službách a aplikáciách poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla môžete používať aplikácie ako sú Viki, Edičný portál a podobne. Neskôr sa ním budete prihlasovať na ďalšie ako existujúce tak budúce elektronické služby a aplikácie poskytované MŠVVaŠ SR. Vaše konto bude vo forme meno.priezvisko@iedu.sk (prípadne meno.priezviskoČÍSLO@iedu.sk).

Zároveň Vám s RIAM učiteľským účtom bude zriadené aj emailové konto dostupné po prihlásení sa v RIAMe na hlavnej stránke. Bude slúžiť ako komunikačný nástroj pre vašu prácu a komunikáciu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade potreby je možné nastaviť si preposielanie emailov na iné emailové konto (v časti Nastavenia/Zobraziť všetky nastavenia Outlooku/Preposielanie). Pokiaľ si neplánujete túto emailovú schránku pravidelne kontrolovať je preposielanie emailov silne odporúčané, aby ste neprišli o dôležité informácie.

Viac informácií na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Učíme inak s VIKI- Podcast s Petrom Pallom