Cieľom webinára je zoznámiť učiteľov so štrukturalizáciou vedomostí prostredníctvom rôznych organizérov s prihliadnutím k individuálnemu prístupu […]
Hľadáte námety na hodiny matematiky? V tomto webinári lektorka predstaví vybrané hry a aktivity, vhodné aplikácie […]