Cieľom webinára je zoznámiť učiteľov so štrukturalizáciou vedomostí prostredníctvom rôznych organizérov s prihliadnutím k individuálnemu prístupu k žiakovi a organizácii jeho vedomostí. Webinár sa zameriava aj na rôzne spôsoby interpretácie dát a ich grafické znázornenie (mapy pojmov, pojmové a myšlienkové mapy, diagramy a ďalšie typy organizérov) a okrem samotných zásad tvorby ukazuje i rôzne nástroje a príklady samotného využitia v hodinách. Aj keď sa webinár orientuje na informaticky zamerané predmety, organizéry sa dajú využiť aj v ďalších oboroch oblastiach, ako v škole tak pre vlastný rozvoj.