Hľadáte námety na hodiny matematiky? V tomto webinári lektorka predstaví vybrané hry a aktivity, vhodné aplikácie a on-line zdroje.

Webinár je zameraný na konkrétne ukážky hlavolamov, logických, on-line a doskových hier, ktoré môžu inšpirovať učiteľov matematiky k ich zaradeniu na základnej ale aj strednej škole. Predstavené sú možnosti a dôvody ich využívania v rôznych častiach vyučovacej hodiny, štruktúra didaktickej hry a rôzne typy hier. Behom webinára účastníci získajú taktiež námety pre tvorbu vlastných aktivít a hier.