Určite každý z učiteľov niekedy veľmi rýchle potreboval pripraviť konkrétnu aktivitu pre motiváciu žiakov, podporu samotného obsahu výuky alebo reflexiu hodiny. Tento webinár sa zameriava na rýchle pripravenie aktivity v prevažne online prostredí. Aktivity sú síce predstavované na informatickom základe so zameraním na druhý stupeň základnej školy, ale určite sa hodia i pre vyučujúcich ďalších predmetov a iných stupňov ako inšpirácia do vlastnej výuky. Medzi tieto online platformy a prostredia sa radia napr. Flippity, WordWall, LearningApps a mnoho iných.

Obsah:

 • Úvod
 • Obsah webinára
 • E-U-R
 • Online whiteboardy
 • Online materiály
 • Online pracovné listy
 • Päťminútové aktivity
 • Hlasovanie
 • Ukážka práce s webom chápeš.cz
 • Tvorba tabuliek pre použitie vo flippity.net
 • Ukážka práce s flippity.net
 • Ukážka webu learningapp.org a doporučenia
 • Záver.