Určite každý z učiteľov niekedy veľmi rýchle potreboval pripraviť konkrétnu aktivitu pre motiváciu žiakov, podporu samotného […]
Dozviete sa ako jednoducho vytvoriť pútavý pracovný list a vystavať štruktúru vyučovacej hodiny. V jedinej aplikácii […]