Dozviete sa ako jednoducho vytvoriť pútavý pracovný list a vystavať štruktúru vyučovacej hodiny. V jedinej aplikácii Wizer.me získate cenný nástroj pre vytváranie pracovných listov, testov ale i okamžitú spätnú väzbu bez zdĺhavého a zložitého opravovania úkolov.

Obsah:

  • Predstavenie lektora
  • Prečo Wizer.me?
  • Iné používané platformy lektorom
  • Predstavenie aplikácie Wizer.me. Vytvorenie interaktívneho pracovného listu.
  • Ako dlho trvá zorientovanie v aplikácii Wizer.me?
  • Záver