Smartfóny s internetom, fotoaparátom, softvérom ako napríklad GeoGebra a s ďalšími aplikáciami sú priam predurčené pre konštruktivistické metódy. Pre žiakov je takáto práca veľmi motivujúca a aktivizujúca. Od učiteľa si ale vyžaduje prípravu. V súčasnosti predpokladám, že už každý žiak vlastní smartfón alebo tablet, čiže v oblasti technického vybavenia by nemal byť problém.

Smartfón/ tablet ako zdroj informácií (e-book)

Dosť veľkej obľube sa tešia elektronické knihy a s nimi aj čítačky. Smartfón/ tablet je zároveň takouto čítačkou, a preto žiaci môžu oimocou nej študovať a používať učebnice matematiky v elektronickej podobe. Na Slovesnku sú niektoré súčasné matematické učebnice prístupné aj v tejto forme na portáli eAktovka. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem učebníc majú žiaci prostredníctvom internetu prístup aj k ďalším zdrojom vo forme textov, obtázkov, zvukovývh sekvencií a videonahrávok.

V súčasnosti už existuje aj aplikácia GeoGebry pre OS Android. Ak učiteľ chce využiť potenciál mobility smartfónovm je dobré, ak využije predpripravené GeoGebra aplety umiestnené na http://geogebratube.org/. Na stránke sa nachádza veľké množstvo edukačných materiálov vhodných pre individuálnu prácu žiakov na počítači, jednak aplety vhodné pre interaktívnu tabuľu alebo vhodné pre prácu na tabletoch.

Špeciálny portál, ktorý sa zaoberá aplikáciami pre mobil-learning na Slovensku je: http://digiskola.sk/.

Podľa účelu použitia vzhľadom na vzdelávací proces môžeme aplikácie deliť na:

  • aplikácie ako zdroj informácií a postupov (napríklad zbierka matematických vzorcov, vzorové riešenia určitých typov matematických úloh a pod.);
  • aplikácie uľahčujúce manuálne výpočty (kalkulačky);
  • aplikácie, ktoré umožňujú vizualizáciu matematických úloh (grafické kalkulačky, aplikácie dynamickej geometrie a pod);
  • aplikácie vhodné na testovanie;
  • aplikácie na manažovanie e-learningových aktivít študentov;
  • aplikácie na meranie dĺžky, uhla a pod.;
  • aplikácie zábavné hlavolamy;
  • aplikácie, ktoré sú kombináciou predchádzajúcich kategórií.

Z aplikácií, ktoré slúžia ako zdroj informácií, v matematike hlavne ako zbierka vzorcov, postupov a pravidiel (často aj s možnosťou výpočtu), vyberám:

Vzorce Free

Je aplikácia s prehľadne usporiadanými vzorcami z matematiky. Veľmi vhodná pre študentov stredných škôl. Zahŕňa: Geometriu, Algebru, Trigonometriu, Rovnice, Analytickú geometriu, Dedrivácie, Matice atď…


Algebra Formulas

Je aplikácia, ktorá pomáha riešiť problémy s algebrou.

Vedecká grafická kalkulačka

Vedecká grafická kalkulačka od Mathlab Apps, LCC je simuláciou grafickej kalkulačky na mobilnom zariadení. Je navrhnutá tak, aby nahradila veľké a nákladné grafické kalkulačky a pracuje prakticky na akomkoľvek telefóne s Androidom alebo na tablete. Okrem toho, Grafická kalkulačka zobrazuje výpočty v ich priebehu čo uľahčuje žiakovi výpočty pochopiť a jasne ich vidieť.

Protomath calculator

je zaujímavá aplikácia, žiaci pomocou kamery na mobilnom zariadení nasnímajú rovnicu v tlačenej forme a aplikácia ponúkne riešenie aj s postupom. Protomath rozloží každý matematický problém do jednoduchých a zrozumiteľných krokov, vďaka čomu žiak dokáže pohodlne porozumieť základným konceptom a bude vedieť nájsť odpoveď.

Math Tricks

Je aplikácia, ktorá učí žiakov trikom pri počtových operáciách.

Kalkulačka zlomkov s riešením

Matematický kalkulátor so zlomkami. Poskytuje detailné riešenie pre všetky výpočty študentov, učiteľov a napr. pre pracovníkov v drevárstve. Potrebujete vyriešiť jednoduché alebo zložité frakčné problémy, konvertovať zlomky na desatinné miesta? – táto aplikácia to urobí a ukáže ako sa to stalo.

GeoGebra Graphic Calculator

Sopftvérom GeoGebra som sa podrobnejšie zaoberal v príspevku s názvom: Prehľad softvérov dynamickej geometrie. Tu spomeniem len že aplikácia GeoGebra pre mobily a tablety má trochu iné rozhranie, ako na PC.