V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii niekoľko interaktívnych tabúľ. Každá z nich má svoj vlastný softvér, v ktorom môžu učitelia vytvárať predvádzacie zošity a iné e-materiály. Problémom učiteľov je, ak majú na jednej škole tabule od rôznych výrobcov, lebo vytvorené materiály musia prekonvertovať, čo sa nie vždy dá. Tento problém rieši voľne šíriteľný program OpenBoard Je vhodný pre každý typ tabule a tak je prenos vytvorených materiálov medzi tabuľami rôznych výrobcov ľahký.

Tento softvér spája jednoduchosť tradičných učebných pomôcok s výhodami, ktoré do vzdelávania prinášajú IKT. Funguje rovnako dobre na intaraktívnej obrazovke (grafický tablet, tablet, PC) ako aj na akomkoľvek type interaktívnej tabule a ako nástroj na jednoduchú prípravu prezentácií aj na osobnom počítači. Je skutočne vhodným nástrojom na kompiláciu médií: text písaný rukou, vizuálne podnety ako obrázky, grafiku, videá atď… Všetky tieto prvky možno pomocou dotykového pera dopĺňať o poznámky, zvýrazňovať ich alebo k nim pridávať komentáre.

História: Uniboard- Open Sankoré- OpenBoard

Interaktívny výukový softvér pre interaktívne tabule ,,Uniboard,, od jeho vzniku v roku 2003 na univerzite v Lausanne vo Švajčiarsku navrhoval tím profesorov, špecialistov pre oblasť komunikácie, neuropsychológov a softvérových vývojárov spolu s používateľmi.

Prototyp softvéru OpenBoard v roku 2003 na univerzite v Lausanne

V marci 2008 univerzita založila spoločnosť Mnemis SA, ktorá sa mala venovať vývoju produktu, marketingu a preniknúť na zahraničné trhy. V roku 2010 UniBoard odkúpila delegácia pre digitálne vzdelávanie v Afrike (DIENA) s cieľom vytvoriť slobodný softvér a verejne prístupným zdrojovým kódom (open source). Open- Sankoré tak vstúpil do sveta slobodného softvéru.

OpenBoard je nový softvér vytvorený podľa zdrojového kódu programu Open-Sankoré, pričom rešpektuje autorské práva pôvodných autorov. Táto vetva bola vytvorená s cieľom zmeniť zameranie softvéru na pôvodný primárny rozsah funkcií a jeho pôvodný cieľ, ktorým je práca učiteľa v triede s najväčším zreteľom na jednoduchosť používania.

Používateľské rozhranie

Pri prvom predstavení OpenBoardu nebudeme zachádzať do podrobností. Po spustení programu si jednoducho vezmite pero a začnite písať na obrazovku. nebojte sa protlačiť na špičku pera. Píšte zľahka ako s guľôčkovým perom.

Pri letmom pohľade na ikony rýchlo pochopíte, ako OpenBoard funguje:

A, zobrazí/schová paletu s nástrojmi pre dotykové pero

B, Základné nástroje (farba, čiara, guma)

C, Pokročilé nástroje (pozadia, odvolať či zopakovať zmenu, stránky- predchádzajúca, ďalšia, vygumovať)

D, Knižnica (pravý panel)

E, Osnova (ľavý panel)

F, Umožňuje vám používať integrovaný internetový prehliadač OpenBoardu.

G, ,,Dokumenty“ vám môžu pomôcť pri suporiadaní predmetov.

H, Zobrazí pracovnú plochu počítača pri zachovaní funkcií OpenBoardu.

I, Tlačidlo ,,OpenBoard“ ponúka prístup k nastaveniam aplikácie a jej ukončenie.

Viac informácií

To by bolo krátke predstavenie tohto softvéru. V prípade záujmu je k dispozícii kompletný manuál- užívateľská príručka k programu OpenBoard je dostupný v anglickom jazyku: https://openboard.ch/download/Tutoriel_OpenBoard_1.6EN.pdf

Stiahnutie softvéru: https://openboard.ch/download.en.html

Dokumentácia a podpora: https://openboard.ch/support.en.html

Video návody: https://www.youtube.com/channel/UCM_moFB68dqpSLPZ-jV40Ow

Technické fórum: https://openboard.ch/forum/