V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii niekoľko interaktívnych tabúľ. Každá z nich má svoj […]