CAS sú programy, ktorých hlavnou úlohou je riešenie algebraických úloh a výpočtov a vykresľovanie grafov funkcií […]