Tentokrát pridávam záznam webináru, ktorý nemá priamy súvis s činnosťou digitálneho koordinátora, ale považujem ho za veľmi dôležitý a vnímam, že táto téma zasahuje aj deti a študentov v školách.

Tento webinár poskytuje inšpirácie, ako so žiakmi diskutovať o situácii za našimi hranicami, ako žiakov upokojiť.

Hosťami na webinári boli:

Dušan Ondrušek, psychológ, tréner a konzultant v PDCS, odborník na riešenie a prevenciu konfliktov. Zameriava sa na oblasť zmierovania komunitných konfliktov, nenásilnú komunikáciu, organizačný rozvoj, otázky participatívneho vzdelávania a rozhodovania. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 2000 tréningov v štyridsiatke krajín.

Ľubica Nosčáková, učiteľka a blogerka, učiteľka prvého stupňa na súkromnej Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. V roku 2018 získala ocenenie TOP 10 Učiteľ Slovenska. O svojich pedagogických skúsenostiach píše blog, vydala knihu Slnko v duši.

Zuzana Kohútová, učiteľka na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hornom. V škole sa venuje vyučovaniu dejepisu a ruského jazyka, je koordinátorkou výchovy k tolerancii. Na besedy deťom vodí pamätníkov aj vedcov.

https://www.youtube.com/watch?v=DzMlAXlWiFM