Toto vzdelávacie video je určené pre všetkých, ktorí sú v súčasnej dobe odkázaní na dištančnú výuku. […]
Počet hodín strávených pred obrazovkou sa v tejto dobe závratne zvýšil. Prináša to nielen problémy s […]