Sme dostatočne finančne gramotní? Stav finančnej gramotnosti sa za ostatné roky nepodarilo výrazne zlepšiť. V tomto príspevku Vám predstavím projekt financie.sk. Tento projekt vznikol, aby zlepšil povedomie Slovákov o financiách.

Za gramotného sa človek považoval vtedy, ak vedel čítať, písať a počítať. Dnes to už nestačí. V rýchlo sa meniacej dobe plnej technológií je potrebná aj digitálna gramotnosť. V posledných rokoch sa však čoraz viac začína skloňovať aj finančná gramotnosť.

Žiaľ, finančné vzdelávanie na školách je dnes viac prianím, ako skutočnou praxou. Deti, ktoré vychádzajú z našich škôl nevedia o skutočnom svete peňazí takmer nič. Nenaučili sa nič o správnych návykoch a doma je táto téma často tabu.

Preto sa v spoločnosti Finax rozhodli, že zoberú finančnú gramotnosť do vlastných rúk a vznikol portál financie.sk

Financie.sk – finančné vzdelávanie pre deti aj dospelých

Ako tvrdia tvorcovia portálu: najväčšou výzvou pre nás bol fakt, že na školách je málo kvalifikovaných učiteľov, ktorí by dokázali o tejto téme žiakov učiť. Preto sa rozhodli zmeniť súčasný stav finančného vzdelávania a pomôcť učiteľom, ale hlavne žiakom. Cieľom projektu je poskytnúť učiteľom žiacke a učiteľské materiály ktoré sú doplnené o audiovizuálny obsah pre všetkých úplne bezplatne.

Materiály sú vypracované tak, aby spĺňali požiadavky, ktoré kladie Národný štandard finančnej gramotnosti, navyše osnova je doplnená súčasným obsahom, akým sú kryptomeny, digitálne peniaze či fintechy.

Stránka financie.sk poskytuje učiteľom materiál na celú hodinu na jednom mieste. Učiteľ si vie za 30 minút naštudovať odbornosť danej témy, ktorá je v stručnosti vysvetlená ľudskou rečou a navyše má k dispozícii presne vysvetlené dané aktivity, ako by sa mali učiť aj so správnymi odpoveďami.

Žiaci sa v aktivitách stretnú s cvičeniami, pri ktorých bude viac správnych odpovedí. Neučia žiakov ,,biflovať sa“, učia ich kriticky myslieť.

Správna odpoveď nie je tá, ktorá je napísaná ako správna, ale taká odpoveď, ktorú si žiak dokáže sám obhájiť. Tvorcovia portálu vedú žiakov k tomu, aby si vytvárali vlastné odpovede a naučili si ich obhajovať.

Najlepšie sa to demonštruje na príklade aktív a pasív. Je auto, ktoré si kupujete aktívum alebo pasívum? Správna odpoveď je samozrejme pasívum, pretože nám negeneruje žiadny príjem a peniaze nám berie.

Ale čo ak svoje auto využívame na podnikanie alebo jazdíme pre Bolt/Uber? Samozrejme to nie sú len tieto dve možnosti, ale môže byť mnoho ďalších.

Okrem kritického myslenia cielia na prepojovanie vzťahov z bežného života s financiami. V aktívach ukazujú, ako využiť vedomosti z finančnej gramotnosti pri rozhodovaní. Snažia sa tak vytvárať pre žiakov pridanú hodnotu do života.

Každý chce byť bohatý, ale zabúda byť šťastný

Keď sa povie bohatstvo, väčšine z nás napadnú drahé autá či luxusné dovolenky. Všetko v našich životoch sa točí okolo peňazí a mnoho ľudí sa dnes za nimi ženie v očakávaní, že im veľké množstvo zabezpečí šťastný život.

Bohatstvo bezcieľne hromadíme a neuvedomujeme si, že milióny na účte v banke nedokážu zaručiť spokojný život. Aj väčšina bohatých ľudí sa zhoduje, že peniaze majú svoj limit, vtedy vás väčšie množstvo šťastnejšími neurobí.

Štúdia z Harvardskej univerzity skúma šťastie človeka a snaží sa zistiť čo je receptom na šťastie. V tejto štúdii boli skúmaní ľudia z rôznych spoločenských vrstiev od mladosti až po starobu, vrátane 2 amerických prezidentov.

Zo štúdie vyplynulo, že to nie sú peniaze, ale kvalita vzťahov, čo dokáže zaručiť šťastný život. Toto nás ale v škole v súvislosti s peniazmi neučia dostatočne, pretože systém nás učí hlavne sústrediť sa na to, ako peniaze hromadiť, ale nie to, ako ich využívať efektívne a žiť šťastnejšie.

Finančná nezávislosť- prvý krok ku kvalitnejšiemu životu a lepšej spoločnosti

Pracovať na kvalitných ľudských vzťahoch sa určite nedá ak bojujeme o to, ako prežijeme z výplaty každý mesiac. Preto prvým krokom k lepšiemu životu je finančná nezávislosť. Je to stav, keď sa nemusíme strachovať o peniaze, disponujeme finančnou rezervou a nemusíme prikladať euro k euru. Človek, ktorý dosiahne finančnú nezávislosť má iný pohľad na život, môže sa sústrediť viac na aktivity, ktoré ho bavia, je šťastnejší, zdravší a dokáže vytvárať väčšiu pridanú hodnotu pre spoločnosť.

Dostať sa k finančnej slobode nie je až tak náročný proces, ale tiež si vyžaduje vedomosti, správne návyky a samozrejme aj nejaký ten čas. Práve preto je tak podstatné, aby sa o financiách učilo na školách. Prečo niečo tak zásadné ako finančná sloboda nie je zahrnuté v našich osnovách?

Dnešné reálie finančnej gramotnosti na školách

Školy majú voľnú ruku v tom, ako u nich prebieha finančné vzdelávanie. Najčastejšie sa používa prierezové vyučovanie, alebo zriedkavejšie aj samotný jednohodinový predmet.

Veľakrát sa však tieto hodiny využívajú na dobiehanie zameškaného z hlavných predmetov, ako slovenčina, matematika a iné. Prierezové vyučovanie je však v súčasnej podobe veľmi neefektívne. Kvalita totiž veľmi závisí od učiteľa, ktorý tento predmet vyučuje.

Slovenčinu vyučuje učiteľ, ktorý vyštudoval slovenčinu, rovnako aj matematiku vyučuje učiteľ, ktorý študoval matematiku ako svoj hlavný odbor. Kto vyučuje finančnú gramotnosť?

Po správnosti by ju mal vyučovať ekonóm, ale realita je taká, že ju učia pedagógovia bez správneho finančného vzdelania.

Často sa finančná gramotnosť spája len s matematikou a numerickými úlohami, ktoré sú síce veľmi dôležité, ale zabúda sa na filozofickú časť a to zamýšľať sa nad podstatou peňazí a ich hodnotou pre život.

Financie.sk – začiatok….

Portál financie.sk s materiálmi pre školy len začína. Plánujú vzdelávanie pre školy ešte viac zlepšiť a zjednodušiť. V súčasnosti pracujú na tvorbe vlastného video obsahu v podobe krátkych videí, ktoré budú učiteľov sprevádzať pri výučbe. Plánujú taktiež rozšíriť materiály na prvý stupeň a stredné školy. V tomto spolupracujú s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá plánuje spustiť školenie učiteľov v tejto oblasti.

Ďalšie zdroje venujúce sa finančnému vzdelávaniu

Na Slovensku vzniklo v posledných rokoch niekoľko skvelých a kvalitných organizácií, ktoré sa venujú finančnému vzdelávaniu. Napr: Občianske združenie Mladý podnikavec, ktoré organizuje workshopy a webináre pre základné a stredné školy.

Finančnému vzdelávaniu sa venujú aj banky. Za vyzdvihnutie určite stojí projekt FinQ od Slovenskej Sporiteľne, v rámci ktorého školia učiteľov ako učiť finančnú gramotnosť.

V roku 2021 spustila projekt finančnej gramotnosti s názvom 5peňazí aj Národná banka Slovenska, ktorá sa touto problematikou zaoberá už dlhšie. V rámci portálu vyhlasujú grantové schémy pre projekty, ktoré sú zamerané na podporu finančnej gramotnosti.

Záver

V súčasnej dobe sme zasypávaní informáciami z každej strany. Častokrát má mladý človek problém rozoznať, ktoré sú správne, relevantné a dôležité. Preto si myslím, že časy memorovania sú vo vzdelávaní dávno preč. Vďaka moderným technológiám sa vieme k informáciám dostať rýchlo a jednoducho. Som presvedčený, že v súčasnosti treba klásť dôraz skôr na kritické myslenie, aby človek vedel tieto informácie správne spracovať, zaradiť, využiť a rozoznať dôležité a pravdivé informácie od menej pravdivých až zavádzajúcich.

V oblasti finančnej gramotnosti podobne k vzdelávaniu pristupuje aj portál financie.sk, kde neučia žiakov ,,bifliť sa“, ale kriticky myslieť.

Tento portál je ešte len v začiatkoch, ale to, ako poňal tému finančnej gramotnosti mi je veľmi sympatické a určite ho odporúčam.