Nárast využívania informačných technológií a ich vstup do nášho každodenného života vyzdvihol potrebu chrániť náš pohyb v digitálnom svete. Je dôležité, aby každý používateľ siete internet rozumel aspoň základným rizikám a dokázal dodržiavať aspoň najdôležitejšie bezpečnostné odporúčania.

Z toho dôvodu Vám predkladám nasledovnú publikáciu, ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie. Tento projekt si kladie za cieľ poskytnúť učiteľom i žiakom vzdelávacie zdroje, ktoré sú aktuálne, moderné a pomôžu žiakom lepšie sa zorientovať na trhu práce.

Kybernetická bezpečnosť pre stredné školy.