Dňa 11. apríla 2023 prebehla Microsoft akadémia na tému Prehľad aplikácií v Microsoft 365. Blog: Vzdelávame pre budúcnosť priniesol v súvislosti s tým prehľad zaujímavých stránok o aplikáciách uvedených vo webinári.

Stručný obsah webinára:

Časť 1: Microsoft Bookings
6:50 Úvod k aplikácii Bookings
└ https://aka.ms/licencnywebinar
9:04 Osobné rezervačné stránky
10:35 Verejné schôdze
16:15 Zdieľanie verejných schôdzí
17:05 Rezervačný proces #1 – pre verejné schôdze vo vlastnom čase dostupnosti
21:14 Preplánovanie/zrušenie rezervácie
22:14 Rezervačný proces #2 – pre verejné schôdze v bežných hodinách strávených na schôdzi (všetky voľné termíny v kalendári)
24:40 Súkromné schôdze, rozšírené možnosti
29:40 Zdieľanie súkromných schôdzí
30:13 Rezervačný proces #3 – pre súkromné schôdze
33:43 Môžu si študenti voči doučujúcemu určiť vlastný časový rozsah?
34:29 Rušenie a zmena termínu rezervácie zo strany doučujúceho
35:32 Vyhradenie schôdzí len pre istú skupinu ľudí
36:16 Dva druhy rezervácií v jednom časovom rozsahu
37:05 Zdieľané rezervačné stránky (s externým prostredím)
43:30 Kalendár zdieľaných rezervačných stránok
43:50 Pokročilé úpravy a správa zdieľaných rezervačných stránok
49:05 Služby zdieľaných rezervačných stránok
52:36 Rezervačný proces #4 – pre zdieľané rezervačné stránky

👉 Časť 2: Microsoft Forms
56:51 Úvod k aplikácii Forms
57:40 Ukážky v aplikácii Forms
59:30 Je možné výsledky z Forms napojiť na EduPage?
59:53 Odosielanie a uverejňovanie výsledkov v aplikácii Forms
└ 1:00:41 Microsoft FindTime

1:06:14 Ďalšie informácie k daným aplikáciám – článok
└ https://blog.vzdelavameprebuducnost.s…

👉 Časť 3: Microsoft Lists – Zoznamy
1:08:10 Úvod a ukážka aplikácie Lists
1:10:09 Možnosti zobrazenia v aplikácii Lists – zobrazenie v kalendári

👉 Časť 4: Microsoft Planner
1:13:17 Ukážky a využitie aplikácie Planner

👉 Časť 5: Microsoft Stream
1:17:53 Úvod k aplikácii Stream
1:18:30 Záznamy v aplikácii Stream
1:22:04 Zdieľanie a kanály v aplikácii Stream

👉 Časť 6: Microsoft Sway
1:24:12 Úvod a ukážky v aplikácii Sway
1:26:28 Dá sa využívať Sway v podobe intranetu ako ascAgenda?
1:27:10 Dá sa využívať Sway ako webová stránka školy?
1:27:35 Využitie aplikácie Sway

👉 Časť 7: Microsoft To Do
1:28:35 Úvod k aplikácii To Do
1:29:48 Prostredie aplikácie To Do, synchronizácia s inými aplikáciami
1:34:45 Zdieľanie v aplikácii To Do

👉 Časť 8: Microsoft Whiteboard
1:36:32 Úvod k aplikácii Whiteboard
1:37:30 Prostredie aplikácie Whiteboard, šablóny
1:40:03 Zdieľanie v aplikácii Whiteboard

1:41:10 Bude aplikácia Stream k dispozícii aj v ďalších rokoch?
1:41:59 Ako si preložiť ľubovoľnú stránku do slovenčiny v Microsoft Edge