Školský digitálny koordinátor

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

poradenstvo a odbornú pomoc

v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania.

vzdelávanie zamestnancov

v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom.

aktuálny digitálny materiál

ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí. Poradenstvo v rámci digitálnych techológii, dostupnosť vzdelávacích zdrojov. 

pravidelnú informovanosť

o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.