Materiál Vyučovanie finančnej gramotnosti online vznikol v rámci projektu: Microsoft vo vzdelávaní.