Materiál Geografia to nie sú len mapy vznikol v rámci projektu: Microsoft vo vzdelávaní.